Изилдөө тармактары

Ушул тапта Айлана-чөйрө жана өнүгүү Борбору төмөнкү тармактарда иш алып барат:

  • Жакырчылык жана Өнүгүү
  • Жашыл экономика
  • Жаратылыш ресурстары жана Курчап турган айлана-чөйрө
  • Миграция жана мигранттардын акча которуулары
  • Энергетикалык ресурстар
  • Суу ресурстары
  • Жаратылыш ресурстарын башкаруу
  • Шаардык изилдөөлөр

Бул тармактардын алкагында Борбордун командасы GIZ, PAGE, АКШнын Эл аралык өнүгүү боюнча Агенттиги, ПРООН жана кээ бир чет элдик университеттер менен биргеликте Эл аралык долбоорлорго да катыштыгы бар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *